Khác biệt giữa các bản “Hoắc Quang”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| tước vị = [Bác Lục hầu; 博陆侯]
| con cái = ''Xem văn bản''
| thuythụy hiệu = <font color = "grey">Tuyên Thành</font> (宣成)
| sinh = Năm Nguyên Quang (khoảng [[130 TCN]])
| nơi sinh = Bình Dương, [[quận Hà Đông]]

Trình đơn chuyển hướng