Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Đức Anh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
::{{u|Nguyenhai314}}: Hai tài khoản này là của mình, mình xác nhận! [[Thành viên:Đức Anh|Đức Anh]] ([[Thảo luận Thành viên:Đức Anh|thảo luận]]) 16:19, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC) cùng [[Thành viên:Lamducanh|Đức Anh]] ([[Thảo luận Thành viên:Lamducanh|Thảo luận]]) 16:20, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC)
:::Nếu nhóm tài khoản này đã thừa nhận sai phạm, đề nghị các bảo quản viên '''cấm vô hạn''' thành viên này theo đúng quy định hiện hành. Cảm ơn. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 16:24, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
Vụ kiểm định hài hước nhất từ trước tới nay :)) [[Thành viên:AquaP|AquaP]] ([[Thảo luận Thành viên:AquaP|thảo luận]]) 16:26, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC)
110

lần sửa đổi