Khác biệt giữa các bản “Minh Thành Tổ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
# [[Cung Hiến Hiền phi]] Quyền thị (恭献贤妃权氏, 1391 - 1410), còn gọi ''Hiển Nhân phi'' (显仁妃), người [[Triều Tiên]], thuộc dòng họ [[Andong|An Đông Quyền thị]] (安東權氏), cha là [[Quyền Vĩnh Quân]] (权永均). Tư sắc diễm mỹ đặc biệt, xưng là ''Đệ nhất quốc sắc'', cực kỳ đắc sủng. Năm [[1409]], được gả nhập cung, khi đó 18 tuổi. Bà được Thành Tổ lập tức sủng ái, phong làm ''Hiền phi'' (贤妃). Tùy giá Thành Tổ bắc chinh thì qua đời ở [[Lâm Thành]].
# [[Trung Kính Chiêu Thuận Hiền phi]] Dụ thị (忠敬昭順賢妃喻氏, ? - 1421)
# [[Khang Mục Ý Cung Huệ phi]] Ngô thị (康穆懿恭惠妃吳氏), sinh hạ hoàng tử [[Chu Cao Tuấn]] .
# [[Cung Thuận Vinh Mục Lệ phi]] Trần thị (恭順榮穆麗妃陳氏)
# [[Đoan Tĩnh Cung Huệ Thục phi]] Dương thị (端靜恭惠淑妃楊氏)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng