Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Sửa lỗi chính tả →‎Vòng bứt phá)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
| style="background:#FBF373;" |'''An toàn'''
| style="background:lime;" |'''Nguy hiểm'''
| style="background:green;" |
|
|-
| '''Trần Tiến (Ricky Star) (OTD)'''
| style="background:pink;" |
| style="background:#FBF373;" |'''An toàn'''
| style="background:orange;" |'''Nguy hiểm'''
| style="background:green;" |
|
|An toàn
| style="background:orange;" |'''Nguy hiểm'''
| style="background:pink;" |
|
|-
|'''Nguyễn Tiến Thành (Thành Draw) (Hustlang)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|An toàn
| style="background:pink;" |
|
|-
|'''Phạm Hoàng Hải (16 Typh)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|An toàn
| style="background:pink;" |
|
|-
|'''Lã Thành Long (Rtee)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|An toàn
| style="background:pink;" |
|
|-
|'''Nguyễn Phạm Huy Hoàng (Hành OR)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|An toàn
| style="background:pink;" |
|
|-
|'''Nguyễn Trần Thái Nam (Gonzo) (Rapital)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
| style="background:lime;" |'''Nguy hiểm'''
| style="background:pink;" |
|
|'''Phạm Quang Minh (KuBoss)'''
| style="background:red;" |
| rowspan="8" |An toàn
| rowspan="8" style="background:tomato;" |'''Loại'''
| colspan="2" rowspan="8" style="background:darkgrey;" |
|-
|'''Lê Trọng Hoàng Long (Gừng)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Hà Quốc Hoàng'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Lê Tuấn Nam (Bad Bz)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Diệp Hoàng Dương (B:OKEH)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Nguyễn Đình Việt (VVSIX)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Nguyễn Trung Thành (Yang)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Lê Vũ Ngọc Anh (Nul)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|}
 

Trình đơn chuyển hướng