Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Ordovician”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
! colspan="2" | [[Tuổi]] <br>([[Megaannum|Ma]])
|-
| style="background-color:{{period color|silurian}};" | <small>[[:Bản mẫu:Silurian|SilurianSilur]]</small>
| style="background-color:{{period color|llandovery}};" | <small>[[Thế Llandovery|Llandovery]]</small>
| style="background-color:{{period color|rhuddanian}};" | <small>[[Tầng Rhuddan |Rhuddan]]</small>
| colspan="2" style="text-align:center;" |<small>''' trẻ hơn'''</small>
|-
| rowspan="7" style="background-color:{{period color|ordovician}};" | [[:Bản mẫu:Ordovician |OrdovicianOrdovic]]
| rowspan="3" style="background-color:{{period color|upper ordovician}};" | Trên/[[Kỷ Ordovic|Muộn]]
| style="background-color:{{period color|hirnantian}};" | [[Tầng Hirnant|Hirnant]]
| 485.4
|-
| style="background-color:{{period color|cambrian}};" | <small>[[:Bản mẫu:Cambrian|CambrianCambri]]</small>
| style="background-color:{{period color|furongian}};" | <small>[[Thống Phù Dung |Phù Dung]]</small>
| style="background-color:{{period color|stage 10}};" | <small>''[[Tầng 10 (kỷ Cambri)|Tầng 10]]''</small>