Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa La Bối lặc”

n
{{Tước vị quý tộc nhà Thanh}}
 
{{Zh tên|Đa La Bối lặc|c=|s=多罗贝勒|t=多羅貝勒|{{lang-mnc|ᡩᠣᡵᠣᡳ<br />ᠪᡝᡳ᠌ᠯᡝ|z=doroi beile}}}}, thường được gọi tắt là '''Bối lặc'''<ref>{{chú thích web|url=https://www.zhihu.com/question/23563637|title=manggūltai taiji, duici beile|website=zhihu}}</ref> là một [[Quý tộc Nhà Thanh|tước vị]] của tôn thất [[nhà Thanh]]. Bối lặc vốn là một danh hiệu của quý tộc [[Nữ Chân]] thời [[nhà Minh]], là từ được dịch từ "[[Bột cẩncận]]" (勃堇, nghĩa "thủ lĩnh") của [[nhà Kim]], tương đương với tước "[[Vương]]" của [[Trung Quốc]].<ref>{{chú thích web|url=https://www.sinoss.net/qikan/uploadfile/2014/0915/20140915025130599.pdf|title=试论清代蒙文公文书中的满文影响:以外蒙古地区公文书为例|author1=锡莉|publisher=内蒙古大学 蒙古学研究中心}}</ref>
 
[[Nỗ Nhĩ Cáp Xích]] kiến lập [[nhà Hậu Kim]], bối lặc trở thành một tước vị phong cho quý tộc. [[Hoàng Thái Cực]] sau khi xưng đế, định ra các tước phong quý tộc, trong đó "Đa La Bối lặc" là tước vị xếp thứ ba, dưới [[Đa La Quận vương]], trên [[Cố Sơn Bối tử]], tước vị này cũng được dùng để sắc phong quý tộc [[Mông Cổ]]. Trong [[tiếng Mãn]], "Đa La" ''(doroi)'' có nghĩa là "một góc".