Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9; color:#888" | '''[[Nhà Minh]]''' 1368–1644
|-
| colspan="8" style="line-height: 150%; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 2px 5px; background: #fffde9; color:#888"|  ('''[[Nam Minh]]''' (1644–1662)
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #888;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9; color:#888" | '''[[Nhà Thanh]]''' 1644–1911