Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A (2)”

 
Những thông tin thú vị từ tân BQV tương lai (hy vọng):
* 45% cuộc đời của họA là thành viên của Wikipedia
* Nữ (cần thêm BQV nữ vì một tương lai đa dạng sắc màu giới tính vì hiện tại là quá ít; đôi khi trong một số vấn đề tranh cãi thì phụ nữ lại có cái nhìn vấn đề tinh tế hơn do đó khía cạnh đánh giá của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển của Wikipedia Vi)
* Thông thạo 5 ngôn ngữ (từ 3 trở lên)
27.709

lần sửa đổi