Khác biệt giữa các bản “Danh sách tập phim Digimon Adventure:”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| RomajiTitle = Hoero Jūōken
| KanjiTitle = {{ruby|吠|ほ}}えろ{{ruby|獣王拳|じゅうおうけん}}
| OriginalAirDate = {{start date|2020|10|11}}
| ShortSummary =
| LineColor = 2EE866
}}
|-
{{Japanese episode list/sublist|Danh sách tập phim Digimon Adventure:
| EpisodeNumber = 20
| VietnameseTitle = Người thứ bảy thức tỉnh
| RomajiTitle = Shichi nin me no Kakusei
| KanjiTitle = {{ruby|七人目|しちにんめ}}の{{ruby|覚醒|かくせい}}
| OriginalAirDate = {{start date|2020|10|11}}
| ShortSummary =

Trình đơn chuyển hướng