Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
|24
|'''[[Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng (Việt Nam)|Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng]] ([[Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng (Việt Nam)|Viện B26]]''')
|[[Viện B26 Quân đội nhân dân Việt Nam|'''Viện B26''']]
|[[21]]/[[12]]/[[2002]]
|
<small>({{số năm theo năm và ngày|2002|12|21}})</small>
|
|

Trình đơn chuyển hướng