Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “John Napier”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Scientist
|name = John Napier làm ra logarit khó vl
|box_width = 300px
|image = John_Napier.jpg