Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hệ thống sông, suối của huyện khá phong phú; Chi lưu sông Thương phát nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, cao 600m bắt đầu chảy từ chân đèo Nả Tần. Từ Làng Nác trở đi sông chảy giữa hai dãy núi, bên Hữu có dãy núi Cai Kinh, bên Tả có dãy núi Bảo Đài rồi chảy vào địa hạt tỉnh Bắc Giang.
 
'''Sông Thương''' chảy qua địa phận thị trấnhuyện Hữu Lũng có 02 nhánh lớn là '''sông Hóa''' và '''sông Róng''' (nay gọi là sông Trung) và nhiều suối đổ vào sông.
 
I. HỮU NGẠN SÔNG THƯƠNG:

Trình đơn chuyển hướng