Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Công suất”

Nếu u và i không đổi theo thời gian ([[dòng điện không đổi]]) thì <math>P = U \cdot I</math>.
 
Trong [[điện xoay chiều]], có ba loại công suất: [[công suất hiệu dụng]] P, [[công suất phản kháng|công suất hư kháng]] Q và [[công suất điện xoay chiều|công suất biểu kiến]] S, với S = P + iQ (i: đơn vị số ảo) hay S<sup>2</sup> = P<sup>2</sup> + Q<sup>2 <></sup>
 
== Xem thêm ==