Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Bộ Nhật (日)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
::Có lẽ áp dụng theo tiêu chí "Tên phổ biến trong ngôn ngữ gốc"? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 06:43, ngày 10 tháng 11 năm 2020 (UTC)
:::Tiêu chí đó còn đi kèm cái đuôi là "Tên phổ biến trong ngôn ngữ gốc (chưa rõ phạm vi áp dụng cụ thể)". Tôi nghĩ tạm giữ vầy cũng được, có đồng thuận đổi thì đổi sau. ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 06:46, ngày 10 tháng 11 năm 2020 (UTC)
 
== Đồng thuận tên bài (lần 2) ==
Mặc dù không thích lắm tên bài, nhưng có lẽ tên bài hiện thời là tạm chấp nhận được, theo tiêu chí "Tên phổ biến trong ngôn ngữ gốc (chưa rõ phạm vi áp dụng cụ thể)", mời các bạn tham gia cho ý kiến đồng ý hay không? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 16:55, ngày 10 tháng 11 năm 2020 (UTC)