Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm nội dung không nguồn
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| bộ trưởng = [[Huỳnh Thành Đạt]]
| hình bộ trưởng =
| từ = [[12 tháng 11]] năm [[2020]]
| bổ nhiệm bởi = [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]]
| nhiệm kỳ =
| thành lập =
| bộ trưởng đầu tiên =
| hoạt động =
| ngân sách năm = [[2018]]
| ngân sách = 3.174.730 triệu đồng<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100003730&articleId=10058832|title=Số liệu ngân sách nhà nước|website=Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam}}</ref>
| nhân viên =
| web = {{URL|http://www.most.gov.vn}}
}}
'''Bộ Khoa học và Công nghệ''' là cơ quan của [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam]] thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=166025|tiêu đề=Quyết định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ}}</ref>
 
'''Bộ Khoa học và Công nghệ''' là cơ quan của [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=166025|tiêu đề=Quyết định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ}}</ref>
 
==Lịch sử ==

Trình đơn chuyển hướng