Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
=== Ý thức xã hội thông thường ===
''Ý thức xã hội thông thường hay tâm lý xã hội'' bao gồm toàn bộ những tình cảm, tâm trạng, thói quen, tập quán, truyền thống... của cộng đồng xã hội được hình thành một cách tự phát dưới tác động trực tiếp của cuộc sống hàng ngày, chưa được hệ thống hoá, khái quát hoá. TâmÝ thức xã hội thông thường tuy là trình độ thấp nhưngđặcvai trò quan trọng ở chỗ, nhờ nó mà tri thức kinh nghiệm được hình thành, đây là tiền đề quan trọng để hình thành các lý thuyết khoa điểm:học.
 
Tâm lý xã hội có đặc điểm:
 
* Có sức ỳ, nhất là đối với các phong tục, tập quán lạc hậu, lệ làng...
* Do bản thân cuộc sống hàng ngày là đa dạng và phức tạp và sự phức tạp của tâm lý con người nên tâm lý xã hội có tính phức tạp và đa dạng.
* Chịu ảnh hưởng của một số quy luật tâm lý chung.
* Phản ánh bề ngoài.
 

Trình đơn chuyển hướng