Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{đang viết}}
'''Ý thức xã hội''' là khái niệm triết học dùng để chỉ các mặt, các bộ phận khác nhau của lĩnh vực tinh thần trong đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, [[truyền thống]]… của cộng đồng xã hội được nảy sinh từ [[tồn tại xã hội]] và phản ánh tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.
 

Trình đơn chuyển hướng