Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chanon Ukkharachata”

!Năm
!Phim
!Tên tiếng Việt
!Vai diễn
!Đóng với
|2012
|Phu Pha Prai Mai
|Natee
|
|นที
|
|Ch3
|2013
|Kaen Sanaeha
|Mối hận cơ duyên
|Jesada
|เจษฎา
|
|Ch3
|2014
|Nang Klang Fai
|Ký ức bỏ quên
|Watin
|วาทิน
|Kullacha Sukhontasenee
|true4u
| rowspan="2" |2015
|Krasue Mahanakorn
|Kongpop
|
|ก้องภพ
|
|Ch3
|-
|''Gossip Girl Thailand''
|
|Jak Benjakij
|Carissa Springett
| rowspan="4" |2017
|Plerng Pranang
|
|Prince ThongPaeng
|
|Ch7
|-
|''Mia Luang 2017''
|Bản lĩnh người vợ
|Ken
|
|-
|Paragit Likhit Ruk
|Hành trình định mệnh trái tim
|Bawin
|[[Anchasa Mongkhonsamai]]
|-
|Rak Rai
|Tình yêu tội lỗi
|Nakkad
|Ajirapha "Sabina" Meisinger
|2018
|Khun Por Jorm Sa
|
|Kritsana
|[[Virithipa Pakdeeprasong]]
| rowspan="2" |2019
|Reun Manut
|
|Chaiyaporn
|Randapa Muntalumpa
|-
|Rong Tao Naree
|Trong Đôiđôi Giàygiày Củacủa Ấyấy
|Badin
|
|
|Phaet Sa Ya
|
|
|