Khác biệt giữa các bản “UEFA Champions League 2020-21”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| count =
| second_other =
| matches = 5664<!--Starting from group stage, exclude qualifying rounds and play-off round-->
| goals = 182201<!--Starting from group stage, exclude qualifying rounds and play-off round-->
| attendance = {{#expr: <!--Group A-->+ 3000 + 0 + 8196 + 0 + 8147 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group B-->+ 0 + 1000 + 10178 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group C-->+ 0 + 0 + 2450 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group D-->+ 0 + 132 + 0 + 0 + 132 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group E-->+ 0 + 4973 + 10544 + 0 + 0 + 0 + 010554 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group F-->+ 16682 + 1000 + 0 + 0 + 17427 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group G-->+ 14850 + 0 + 0 + 6171 + 0 + 18531 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Group H-->+ 0 + 999 + 350 + 577 + 350 + 0 + 545 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Round of 16 1st leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Round of 16 2nd leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Quarter-finals 1st leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 <!--Quarter-finals 2nd leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 <!--Semi-finals 1st leg-->+ 0 + 0 <!--Semi-finals 2nd leg-->+ 0 + 0 <!--Final-->+ 0}}<!--Starting from group stage, exclude qualifying rounds and play-off round-->
| top_scorer = {{flagicon|NOR}} [[Erling Haaland]]<br />(6 bàn)
| prevseason = [[UEFA Champions League 2019-20|2019–20]]
| nextseason = ''[[UEFA Champions League 2021-22|2021–22]]''
| updated = ngày 2425 tháng 11 năm 2020
}}
 

Trình đơn chuyển hướng