Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2020-21”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
<!--Update team positions here-->
|team_order=LIV, EVETOT, WOLCHE, CHELEI, ASTSOU, LEIEVE, TOTAST, MCI,LEE WHU, SOUWOL, CRYLEE, ARSNEW, WHUMUN, NEWARS, MUNCRY, BHA, WBA, SHUBUR, FUL, BURSHU
 
<!--Update team qualifications here (defined below)-->
 
<!--Update team results here and then (if needed) positions above. Don't forget to update the date (update parameter).-->
|update=828 tháng 11 năm 2020
|win_ARS=4 |draw_ARS=01 |loss_ARS=4 |gf_ARS=9 |ga_ARS=10<!--Arsenal-->
|win_AST=5 |draw_AST=0 |loss_AST=23 |gf_AST=1819|ga_AST=9 11<!--Aston Villa-->
|win_BHA=12 |draw_BHA=34 |loss_BHA=4 |gf_BHA=1114|ga_BHA=1416<!--Brighton & Hove Albion-->
|win_BUR=01 |draw_BUR=2 |loss_BUR=56 |gf_BUR=34 |ga_BUR=1215<!--Burnley-->
|win_CHE=45 |draw_CHE=3 |loss_CHE=1 |gf_CHE=2022|ga_CHE=10<!--Chelsea-->
|win_CRY=4 |draw_CRY=1 |loss_CRY=35 |gf_CRY=12|ga_CRY=1215<!--Crystal Palace-->
|win_EVE=45 |draw_EVE=1 |loss_EVE=34 |gf_EVE=1619|ga_EVE=1417<!--Everton-->
|win_FUL=1 |draw_FUL=1 |loss_FUL=67 |gf_FUL=79 |ga_FUL=1518<!--Fulham-->
|win_LEE=34 |draw_LEE=12 |loss_LEE=4 |gf_LEE=1415|ga_LEE=17<!--Leeds United-->
|win_LEI=6 |draw_LEI=0 |loss_LEI=23 |gf_LEI=18|ga_LEI=912 <!--Leicester City-->
|win_LIV=56 |draw_LIV=23 |loss_LIV=1 |gf_LIV=1822|ga_LIV=1617<!--Liverpool-->
|win_MCI=34 |draw_MCI=3 |loss_MCI=12 |gf_MCI=1015|ga_MCI=9 11<!--Manchester City-->
|win_MUN=34 |draw_MUN=1 |loss_MUN=3 |gf_MUN=1213|ga_MUN=14<!--Manchester United-->
|win_NEW=34 |draw_NEW=2 |loss_NEW=34 |gf_NEW=1012|ga_NEW=1315<!--Newcastle United-->
|win_SHU=0 |draw_SHU=1 |loss_SHU=79 |gf_SHU=4 |ga_SHU=1416<!--Sheffield United-->
|win_SOU=5 |draw_SOU=12 |loss_SOU=2 |gf_SOU=1617|ga_SOU=1213<!--Southampton-->
|win_TOT=56 |draw_TOT=2 |loss_TOT=1 |gf_TOT=1921|ga_TOT=9 <!--Tottenham Hotspur-->
|win_WBA=01 |draw_WBA=3 |loss_WBA=56 |gf_WBA=67 |ga_WBA=1718<!--West Bromwich Albion-->
|win_WHU=34 |draw_WHU=2 |loss_WHU=3 |gf_WHU=1415|ga_WHU=10<!--West Ham United-->
|win_WOL=4 |draw_WOL=12 |loss_WOL=3 |gf_WOL=89 |ga_WOL=9 10<!--Wolverhampton Wanderers-->
 
<!--Team definitions (wikilinks in table)-->

Trình đơn chuyển hướng