Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô tuyến chuyển tiếp”

Thêm liên kết
(Sửa nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
(Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
Thiết lập trạm chuyển tiếp bằng thiết bị RFR là phương án rẻ nhất trong mọi phương án dựng trạm Viba, đơn giản là vì nó '''không cần [[điện lưới]], không cần máy nổ, không cần nhà trạm, không cần nhân viên trực chuyên trách'''. Các chuyên gia tính ra rằng: kinh phí để dựng 01 trạm Viba sử dụng thiết bị DM-1000 - thiết bị của hãng Fujitsu lớn hơn 04(bốn) lần kinh phí để dựng 01 trạm Viba sử dụng thiết bị RFR, còn chi phí thường niên của trạm DM-1000 lớn hơn trạm RFR khoảng 20 (hai mươi) lần.
 
"Tuyến Viba De Pua - [[Mường Nhé]] ([[Điện Biên]]) đang giữ kỷ lục là tuyến chuyển tiếp có cự ly lớn nhất [[Việt namNam]]
d = 56.8km, dung lượng 8E1. Nguồn tiêu thụ: 125mA x 12V = 1500mW = 1.5 W.
Tuyến có dung lượng lớn nhất: 16E1, là tuyến Chàm Cọ - [[Anh Dũng]] (Sơn la).