Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Địa bàn phường Quảng Thành trước đây vốn là xã Quảng Thành thuộc huyện Quảng Xương.
Phường Quảng Thành được thành lập ngày [[19 tháng 8]] năm [[2013]] trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Quảng Thành.
 
Ngày [[6 tháng 12]] năm [[1995]], Chính phủ ra Nghị định số 85-CP. Theo đó, xã Quảng Thành được sáp nhập vào thành phố Thanh Hóa.
 
Ngày [[19 tháng 8]] năm [[2013]], Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP thành lập phường Quảng Thành thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Quảng Thành.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-99-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-phuong-Dong-Cuong-Quang-Thang-Thanh-Hoa-vb204720.aspx Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2013 thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa]</ref>
 
==Chú thích==