Khác biệt giữa các bản “Người Xơ Đăng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
===Người Ca Dong===
Người Ca Dong nói [[tiếng Ca Dong]], sinh sống lâu đời tại cácvùng chân tạinúi cácNgọc huyệnLĩnh Sa Thầy,hai Ngọchuyện HồiNamhuyệnBắc KonTrà PlôngMy thuộc tỉnh KonQuảng TumNam.. Ngoài ra, người Ca Dong còn sinh sống lâutại đờicác xã tại haicác huyện NamSa Thầy, BắcNgọc TràHồi My thuộchuyện Kon Plông tỉnh QuảngKon NamTum.
 
===Người Tơ Đrá===

Trình đơn chuyển hướng