Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Đức Anh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Chúc mừng giáng sinh!)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
__NOTOC__
<templatestyles src="Đức Anh/3/style.css" />
<h1 class='elegantshadow'>MERRY CHRISTMAS</h1>
<templatestyles src="Đức Anh/Merry Christmas/style.css" />
 
<div class="window">
<div class="santa">

Trình đơn chuyển hướng