Khác biệt giữa các bản “Tần số rất cao”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang chưa được tạo ra
(Trang chưa được tạo ra)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới Đã được lùi sửa
{{Redirect|VHF}}
{{MWband
| freq = 30 tới 300 [[Hertz|MHz]]

Trình đơn chuyển hướng