Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Nội dung chọn lọc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(k phù hợp cho 1 trang trên thanh điều hướng)
Thẻ: Đã được lùi sửa
{|cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; border:1px solid #A3B1BF; vertical-align:top; background-color:#F5FAFF; color:#000; margin:15px 0 0 0"
!
==Nội dung chọn lọc mới <small>{{Ed|Nội dung chọnchọc lọc/Cập nhật}}</small>==
|-
|style="color:#000" | {{Nội dung chọn lọc/Cập nhật}}

Trình đơn chuyển hướng