Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phi Liêm”

 
* [[Ác Lai]] (惡來) cùng cha phò tá Trụ vương nên cả hai đều bị xử trảm, con cháu lưu lạc đến [[Khuyển Khâu]] làm thường dân làm ăn lương thiện sống cho qua ngày đoạn tháng. Hậu duệ của Ác Lai là Phi Tử bởi chăn ngựa có công nên [[Chu Hiếu vương|Chu Hiếu Vương]] thưởng cho ấp Tần, đến đời [[Tần Tương công|Tần Tương Công]] chính thức được [[Chu Bình Vương]] phong hầu. Đời [[Tần Mục công|Tần Mục Công]] đã từng xưng bá ở vùng [[Tây Nhung]], đời [[Tần Huệ Văn vương|Tần Huệ Văn Vương]] sau khi diệt nước Thục đã chính thức xưng vương. Lại đến đời [[Tần Thủy Hoàng]] thì thống nhất giang sơn về một mối, nhà Tần truyền được 3 đời thì bị [[Hạng Vũ|Tây Sở Bá Vương]] Hạng Vũ diệt mất.
* [[Quý Thắng]] (季勝) di chuyển đến lưu vực [[Hoàng Hà]] định cư, đến đời chắt là [[Tạo Phụ]] bởi lập được không ít công to nên được [[Chu Mục vương|Chu Mục Vương]] phong làm đại phu lấy Triệu thành làm thực ấp nên đổi sang họ Triệu. Cháu 7 đời Tạo Phụ là [[Thúc Đới]] tiếp tục dời sang [[tấn (nước)|nước Tấn]] thời [[Tấn Văn hầu]], cháu 5 đời của Thúc Đới là [[Triệu Túc]] lập nhiều thành tích được [[Tấn Hiến công|Tấn Hiến Công]] thưởng cho đất Cảnh. Bấy giờ họ Triệu là một trong [[lục khanh]] chi phối quyền lực của nước Tấn, đến đời [[Triệu Vô Tuất|Triệu Tương tử]] thì liên hợp với 2 họ là Hàn và Ngụy tiêu diệt Trí Bá [[Tuân Dao]] để chia 3 nước này. Năm 403 tr.CN [[Triệu Liệt Hầu]] mới chính thức được [[thiên tử]] sắc phong, đến đời [[Triệu Vũ Linh vương|Triệu Vũ Linh Vương]] thì học cách cưỡi ngựa bắn cung của [[người Hồ]] mà đất nước trở nên cường đại một thời. Năm 222 TCN, [[Triệu vương Gia]] là vua cuối cùng chỉ đạo lực lượng kháng chiến chống Tần ở đất Đại bị tiêu diệt, sau khi nhà Tần đổ có [[Triệu Yết]] khôi phục lại đất nước nhưng cũng chỉ được vài năm thì nước ấy bị [[nhà Hán]] chiếm đóng.
 
==Xem thêm==