Khác biệt giữa các bản “Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2019”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không lấy áp suất khác ngoài số liệu của JMA.
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(Không lấy áp suất khác ngoài số liệu của JMA.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công
|Track=2019 Pacific typhoon season summary.png
|Strongest storm name= Halong
|Strongest storm pressure=897905
|Strongest storm winds=115
|Average wind speed=10

Trình đơn chuyển hướng