Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

Bộ máy hành pháp bao gồm các [[chính phủ]] ([[nội các]]) và các cơ quan hành chính công (hành chính), nơi đầu tiên đảm nhiệm trách nhiệm thi hành [[pháp luật]]. Bộ máy hành pháp ngoài việc hành chính còn có quyền lập quy, [[quy phạm pháp luật]], ví dụ, có quyền ban hành các quy định, các [[Văn bản pháp quy|văn bản dưới luật]], không được xem là tương đương với luật, và thay vào đó phải có nguồn gốc dẫn nhập từ [[pháp luật]] hiện hành.<ref>{{de}} [http://www.cloeser.org/pub/Parlamentarische_Kontrolle_der_Exekutive.pdf Die parlamentarische Kontrolle der Exekutive], S. 13 f. (PDF; 381 kB)</ref>
 
== Một số mô hình hành pháp ==
 
=== Mô hình quân chủ đại nghị ===
Mô hình quân chủ đại nghị (quân chủ lập hiến) có đặc điểm: Thủ tướng giữ vai trò nổi trội trong thực hiện quyền lực chính trị, là người quyết định đường lối chính trị của Chính phủ, mà nguyên nhân sâu xa là bởi Thủ tướng là thủ lĩnh chính trị của đảng chiếm ưu thế trong Nghị viện. Trong chế độ này, giữa lập pháp và hành pháp không có sự tách biệt hoàn toàn mà thường xuyên liên hệ với nhau. Nguyên thủ quốc gia chỉ mang tính tượng trưng.
 
== Xem thêm ==