Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bác Hòa Thác”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
Bác Hòa Thác sinh vào giờ Dậu, ngày 24 tháng giêng (âm lịch), năm Minh [[Minh Thần Tông|Vạn Lịch]] thứ 18 ([[1610]]) trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]]. Ông là cháu nội của [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích]], con trai thứ hai của Nhiêu Dư Mẫn Thân vương [[A Ba Thái]]. Mẹ ông là Đích Phúc tấn Nạp Lạt thị.
 
Sơ phong '''Phụ quốc công''' (輔國公).
 
Năm Thiên Thông nguyên niên ([[1636]]), ông theo quân đội tấn công Triều Tiên, bao vây Nam Hán Sơn Thành, cùng Bối tử [[Ni Kham]] đánh bại viện quân và giết chết nhiều người.
Năm thứ 7 ([[1642]]), ông theo [[A Ba Thái]] một lần nữa xâm lược Minh triều, và tấn công từ Hoàng Nhai khẩu. Khi trở về, được thưởng ba ngàn lượng bạc.
 
Năm Thuận Trị nguyên niên ([[1644]]), ông theo đại quân nhập quan, đại phá quân [[Lý Tự Thành]], nhờ quân công tiến phong '''Cố Sơn Bối tử''' (固山貝子).
 
Năm thứ 3 ([[1646]]), ông theo Dự Thân vương [[Đa Đạc]] đánh bại Đẳng Cơ Tư, Đẳng Cơ Đặc của [[Khách Nhĩ Khách]] Tô Ni Đặc bộ.
 
Năm thứ 9 ([[1648]]), ngày 27 tháng 9, ông qua đời năm 39 tuổi, được truy thụy "'''Ôn Lương Bối tử'''" (温良貝子).
 
== Gia quyến ==
=== Thê thiếp ===
 
==== Đích Phu nhân ====
* Đích Phu nhân: Thư Mục Lộc thị (舒穆禄氏), con gái của ''Công Lương Cổ Lý'' (公杨古里).
 
=== ConHậu traiduệ ===
 
#[[Ông Cổ]] (翁古; [[1627]] - [[1647]]), mẹ là Thư Mục Lộc thị. Sơ phong [[Phụng ân Phụ quốc công|Phụ quốc công]], sau khi qua đời được truy thụy "'''Hoài Mẫn'''", tức '''Phụng ân Phụ quốc Hoài Mẫn công''' (奉恩輔國懷愍公). Đích Phu nhân là con gái của hàng tướng nổi tiếng Lý Vĩnh Phương (李永芳). Có hai con trai
==== Con trai ====
#[[Ông Cổ]] (翁古; [[1627]] - [[1647]]), mẹ là Thư Mục Lộc thị. Sơ phong [[Phụng ân Phụ quốc công|Phụ quốc công]], sau khi qua đời được truy thụy "'''Hoài Mẫn'''", tức '''Phụng ân Phụ quốc Hoài Mẫn công''' (奉恩輔國懷愍公). Đích Phu nhân là con gái của hàng tướng nổi tiếng [[Lý Vĩnh Phương]] (李永芳). Có hai con trai
#[[Cẩm Chú]] (錦注; [[1628]] - [[1649]]), mẹ là Thư Mục Lộc thị. Sơ phong [[Phụng ân Phụ quốc công|Phụ quốc công]], sau khi qua đời được truy thụy "'''Hoài Hi'''", tức '''Phụng ân Phụ quốc Hoài Hi công''' (奉恩輔國懷羲公). Mất sớm, vô tự.
#[[Phật Khắc Tề khố]] (佛克齊庫; [[1633]] - [[1657]]), mẹ là Thư Mục Lộc thị. Năm [[1649]] được phong '''Bối tử'''. Sau khi qua đời được truy thụy "'''Giới Khiết'''", tức '''Cố Sơn Giới Khiết Bối tử''' (固山介潔貝子). Đích Phu nhân là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, con gái của Bối lặc [[Xước Nhĩ Tế]], tức là em gái của Đích Phúc tấn của [[Tế Độ]] và chị gái của [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu]] và [[Thục Huệ phi]]. Vô tự.