Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan, thị trấn huyện lỵ huyện Văn Quan trên cơ sở tách 768 ha thuộc xã Xuân Mai, 132 ha thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha thuộc xã Đại An.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn (nghị quyết có hiệu lực từ ngày [[1 tháng 1]] năm [[2020]])<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
* Sáp nhập 3 xã Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng thành xã Liên Hội
* Sáp nhập 3 xã Chu Túc, Đại An và Tràng Sơn thành xã An Sơn

Trình đơn chuyển hướng