Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98/Nâng cấp quy định chống rối, 2021”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:Tôi cũng từng định mang StorKnows ra TNBQV đề xuất cấm chỉ mà bận làm những việc khác xong quên khuấy mất. Bây giờ mà không thông qua lệnh cấm chỉ thì chẳng lẽ mỗi lần StorKnows xuất hiện, lại phải đối xử như thành viên mới, mời đọc Cẩm nang biên soạn rồi chạy theo rà từng edit một rồi nhắc nhở, giải thích? [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 16:37, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::Tôi tán thành ý kiến của bạn, đây là một ý kiến rất hay, nhưng còn băn khoăn: nhóm rối "Thu Phương/Diva" chỉ chỉnh phá hoại hình ảnh, nếu áp khóa 30/500 liệu có quá nặng? Do đó thường thì tôi chọn cách khóa theo dạng "phá hoại/spam" và lũy tiến như nhiều trường hợp khác và tùy quyết định của BQV. Nhóm rối khác, chỉnh phá bài chính trị (nói rõ hơn là cả lịch sử, văn hóa, địa lý có liên quan). liền áp dụng theo các mức khóa trong dự thảo, vì dự thảo chống rối chính trị, không phải chỉ chống rối MIG và Kayani (tôi dự định tham luận để cấm chỉ Xovietnghetinh luôn một lượt). Do đó tôi nghĩ, nếu các nhóm trên không quá "mạnh", thì nếu cần phải tạo một đề mục con cho phù hợp, nhưng lại kéo dài nội dung biểu quyết, điều cần cân nhắc khi thời gian bỏ phiếu của thành viên luôn có hạn. Tái bút: Bạn có đề xuất gì (các mức nhẹ hơn cho các nhóm nhỏ) không? Cá nhân tôi cho rằng có thể thông qua việc cấm, hủy sửa đổi rối đã bị cấm toàn cầu, bị cấm tại Enwiki,...?[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 16:42, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::Nhờ {{u|Băng Tỏa}} liệt kê phạm vi chủ đề phá hoại của rối này nhé, xin liệt kê rõ và nếu có thời gian, xin liệt kê các tài khoản rối (sửa đổi nhiều, phá hoại nhiều) càng tốt, để tôi đưa vào mục cấm chỉ.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 16:44, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng