Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Truy Mộng”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{đã nghỉ việc|Thành viên này vẫn còn hoạt động trên Wikipedia}}
<div style="{{{style|text-align: center; width: 60%; margin: auto; padding: 1em; border: {{{border|solid 2px gold}}}; letter-spacing: {{{spacing|5px}}}; background-color: {{{bgcolor|#50C878}}}; color: {{{fgcolor|white}}}; font-weight: bold;}}}"><span style="padding-left: {{{spacing|28px}}};">Ít bài viết chọn lọc, bài viết tốt không hẳn do trình người viết bài kém, chả qua vì lý do cá nhân nào đó nên họ không muốn đề cử thôi</span>– Trích lời biện hộ viên Truy Mộng :)
</div>
 
== Quote ==