Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Vũ Đế”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* Nguyễn Vũ Đế [[Nguyễn Huệ]] (vua nhà [[nhà Tây Sơn|Nguyễn Tây Sơn]], còn gọi là An Nam Trung [[Thuần Vương]])
==Xem thêm==
*[[Vũ đế]]
*[[Việt Vũ Đế]]
*[[Triệu Vũ Đế]]
Người dùng vô danh