Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chủ tịch nước Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
|list1 =
* {{nowrap|[[Hồ Chí Minh]] (1945–1969)}}
* {{nowrap|''[[Huỳnh Thúc Kháng]]'' (1946)}}
* {{nowrap|[[Tôn Đức Thắng]] (1969–1980)}}
* {{nowrap|''[[Nguyễn Hữu Thọ]]'' (1980–1981)}}
* {{nowrap|[[Trường Chinh]]¹ (1981–1987)}}
* {{nowrap|[[Võ Chí Công]]¹ (1987–1992)}}
* {{nowrap|[[Lê Đức Anh]] (1992–1997)}}
* {{nowrap|[[Trần Đức Lương]] (1997–2006)}}
* {{nowrap|[[Nguyễn Minh Triết]] (2006–2011)}}
* {{nowrap|[[Trương Tấn Sang]] (2011–2016)}}
* {{nowrap|[[Trần Đại Quang]] (2016–2018)}}
* {{nowrap|''[[Đặng Thị Ngọc Thịnh]]'' (2018)}}
* {{nowrap|[[Nguyễn Phú Trọng]] (2018–) }}
 
| belowstyle = font-size:90%;