Khác biệt giữa các bản “Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Nam Định”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
TaiwaneseWaveVN đã đổi Danh sách tuyến xe buýt nội tỉnh Nam Định thành Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Nam Định: Nam Định là một địa phương lớn, từng nằm trong 3 thành phố lớn nhất miền Bắc, và lịch sử cũng thuộc dạng lâu đời nhất nhì Việt Nam
n (TaiwaneseWaveVN đã đổi Danh sách tuyến xe buýt nội tỉnh Nam Định thành Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Nam Định: Nam Định là một địa phương lớn, từng nằm trong 3 thành phố lớn nhất miền Bắc, và lịch sử cũng thuộc dạng lâu đời nhất nhì Việt Nam)

Trình đơn chuyển hướng