Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tầm nhìn lãnh đạo”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#: Mohammed bin Rashid Al Maktoum: Tầm nhìn thay đổi quốc gia; điều kỳ diệu ở Dubai. Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2019.
#: Trong cuốn sách: Sách Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo – John C. Maxwell PDF có một nội dung rất quan trọng, đó là "8. Phẩm chất quan trọng của lãnh đạo - Tầm nhìn" (trang 210).
# Hơn nữa, thuật ngữ tầm nhìn lãnh đạo là khái niệm thường đường dùng để đánh giá đối với những vị lãnh đạo, chính trị gia, thủ lĩnh; thậm chí tầm nhìn lãnh đạo luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Thuật ngữ này cũng được nhiều học giả nghiên cứu xưa nay![[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 05:54, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::[[Thành viên: Goodmorninghpvn]] vậy tại sao không có Wikipedia ngôn ngữ nào có bài viết riêng về khái niệm này? Tôi thì thấy tầm nhìn lãnh đạo chỉ là một phần của "lãnh đạo" trong các nguồn bạn nêu. Cuốn "Mohammed bin Rashid Al Maktoum: Tầm nhìn thay đổi quốc gia" là tiểu sử chứ không phải nghiên cứu chuyên môn gì cả. Tôi đề nghị hợp nhất vô bài [[lãnh đạo]] chứ không đòi xóa. Thông tin sẽ được giữ nguyên và có thể rút gọn lại. Bạn có thể tự hợp nhất vì tôi thấy bạn rất có tâm huyết với các bài trong chủ đề này. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 06:51, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#: Leadership Vision as a Moral Duty [[https://www.researchgate.net/publication/323626022_Leadership_vision_as_a_moral_duty]]
# Hơn nữa, thuật ngữ tầm nhìn lãnh đạo là khái niệm thường đường dùng để đánh giá đối với những vị lãnh đạo, chính trị gia, thủ lĩnh; thậm chí tầm nhìn lãnh đạo luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Thuật ngữ này cũng được nhiều học giả nghiên cứu xưa nay![[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 05:54, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#
#:::[[Thành viên: Goodmorninghpvn]] vậy tại sao không có Wikipedia ngôn ngữ nào có bài viết riêng về khái niệm này? Tôi thì thấy tầm nhìn lãnh đạo chỉ là một phần của "lãnh đạo" trong các nguồn bạn nêu. Cuốn "Mohammed bin Rashid Al Maktoum: Tầm nhìn thay đổi quốc gia" là tiểu sử chứ không phải nghiên cứu chuyên môn gì cả. Tôi đề nghị hợp nhất vô bài [[lãnh đạo]] chứ không đòi xóa. Thông tin sẽ được giữ nguyên và có thể rút gọn lại. Bạn có thể tự hợp nhất vì tôi thấy bạn rất có tâm huyết với các bài trong chủ đề này. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 06:51, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)
# Trong en.wiki không phải có chủ đề: Book:Leadership Vision, Goals and Strategy [[https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Leadership_Vision,_Goals_and_Strategy]],

Trình đơn chuyển hướng