Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tầm nhìn lãnh đạo”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#::Đó là quan điểm của bạn, tầm nhìn ở đây ở góc độ tâm lý nhé[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 09:03, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
#:::Cho tôi hỏi, ông kiếm đâu ra được thông tin trong mục "vai trò + đặc điểm" vậy? Không nguồn mà phân loại như thật?--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 09:09, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
#::::Tôi chỉ thấy bài liên quan tới góc độ chính trị và quản lý (trong marketing). Còn thể loại "tâm lý học" bạn mới thêm vô tức thì. Còn nội dung bài thì chưa thấy đề cập tới tâm lý học. Khả năng có "tầm năng" xa là một yếu tố quan trọng của một người lãnh đạo = cái này quá rõ ràng. Tâm lý học là một ngành trong science. Marketing là một ngành trong business. Business và chính trị vs science căn bản là rất khác nhau. Tôi thấy hợp nhất thì cũng đâu mất mát gì? Hà tất phải cố giữ bài này? [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:09, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
#::::Đọc trong mục 8 về tầm nhìn trong cuốn: “Phát triển kỹ năng lãnh đạo: Developing the leader within you. Nhà xuất bản Lao động xã hội 2012” của John C. Maxwell nhé.[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 09:27, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
#::::Tôi chỉ thấy bài liên quan tới góc độ chính trị và quản lý (trong marketing). Còn thể loại "tâm lý học" bạn mới thêm vô tức thì. Còn nội dung bài thì chưa thấy đề cập tới tâm lý học. Khả năng có "tầm năng" xa là một yếu tố quan trọng của một người lãnh đạo = cái này quá rõ ràng. Tâm lý học là một ngành trong science. Marketing là một ngành trong business. Business và chính trị vs science căn bản là rất khác nhau. Tôi thấy hợp nhất thì cũng đâu mất mát gì? Hà tất phải cố giữ bài này? [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:09, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng