Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Đức Anh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
 
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" />
{| id="mp-topbanner" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: transparent;"
|style="width:25%;"|
| style="border: 1px solid #CCCCCC; background: #ffffff; vertical-align: top;" | {{Trang Chính/Đầu trang}}
*[[/Nháp 1/]]
|}<!-------------------- Bên trái -------------------->
*[[/Nháp 2/]]
{| id="mp-upper" style="margin-top: 2px; background: none"
*[[/Nháp 3/]]
| id="mp-left" style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: top; color: #000000;" |
*[[/Nháp 4/]]
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #ffffff"
*[[/Nháp 5/]]
! id="mp-tfa-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:{{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = Emblem-star-gray.svg | #default = Emblem-star.svg }}|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #cedff2; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #5897dd; padding: 0;"><div id="mp-tfa-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:{{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = Bài viết tốt | #default = Bài viết chọn lọc }}|<span style="color: #000000;">{{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = Bài viết tốt | #default = Bài viết chọn lọc }}</span>]]</div></div>
*[[/Nháp 6/]]
*[[/Nháp 7/]]
*[[/Nháp 8/]]
*[[/Nháp 9/]]
*[[/Nháp 10/]]
|style="width:25%;"|
*[[/Nháp 11/]]
*[[/Nháp 12/]]
*[[/Nháp 13/]]
*[[/Nháp 14/]]
*[[/Nháp 15/]]
*[[/Nháp 16/]]
*[[/Nháp 17/]]
*[[/Nháp 18/]]
*[[/Nháp 19/]]
*[[/Nháp 20/]]
|style="width:25%;"|
*[[/Nháp 21/]]
*[[/Nháp 22/]]
*[[/Nháp 23/]]
*[[/Nháp 24/]]
*[[/Nháp 25/]]
*[[/Nháp 26/]]
*[[/Nháp 27/]]
*[[/Nháp 28/]]
*[[/Nháp 29/]]
*[[/Nháp 30/]]
|style="width:25%;"|
*[[/Nháp 31/]]
*[[/Nháp 32/]]
*[[/Nháp 33/]]
*[[/Nháp 34/]]
*[[/Nháp 35/]]
*[[/Nháp 36/]]
*[[/Nháp 37/]]
*[[/Nháp 38/]]
*[[/Nháp 39/]]
*[[/Nháp 40/]]
|-
|
| id="mp-tfa" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = {{Trang Chính/Bài viết tốt}} | #default = {{Trang Chính/Bài viết}} }}
*[[/Nháp 41/]]
|-
*[[/Nháp 42/]]
! id="mp-tfp-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Records.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ccfcf9; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #4ccbc3; padding: 0;"><div id="mp-tfp-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc|<span style="color: #000000;">Hình ảnh chọn lọc</span>]]</div></div>
*[[/Nháp 43/]]
|-
*[[/Nháp 44/]]
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-tfp" title="Hình ảnh chọn lọc">{{Trang Chính/Hình ảnh}}</div>
*[[/Nháp 45/]]
|-
*[[/Nháp 46/]]
! id="mp-lang-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Preferences-desktop-locale-2.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #c7ec9f; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #32cd32; padding: 0;"><div id="mp-lang-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ|<span style="color: #000000;">Wikipedia ngôn ngữ khác</span>]]</div></div>
*[[/Nháp 47/]]
|-
*[[/Nháp 48/]]
| id="mp-lang" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các ngôn ngữ|liên wiki=có}}
*[[/Nháp 49/]]
|}
*[[/Nháp 50/]]
| id="mp-right" style="margin-top: 2px; background: none" | <!-------------------- Bên phải -------------------->
|
| style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #FFFFFF; vertical-align: top;" |
*[[/Nháp 51/]]
{| style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #FFFFFF"
*[[/Nháp 52/]]
! id="mp-dyk-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Help-browser-red.svg|38px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #f2c3c4; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #e05f62; padding: 0;"><div id="mp-dyk-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Bạn có biết|<span style="color: #000000;">Bạn có biết…</span>]]</div></div>
*[[/Nháp 53/]]
|-
*[[/Nháp 54/]]
| id="mp-dyk" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-dyk" title="Bạn có biết">{{Trang Chính/Bạn có biết}}</div>
*[[/Nháp 55/]]
|-
*[[/Nháp 56/]]
! id="mp-itn-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Globe-with-clock.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ffd6c0; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #e68d5d; padding: 0;"><div id="mp-itn-h2" style="margin-left: 50px;">[[Chủ đề:Thời sự|<span style="color: #000000;">Tin tức</span>]]</div></div>
*[[/Nháp 57/]]
|-
*[[/Nháp 58/]]
| id="mp-itn" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Tin tức}}
*[[/Nháp 59/]]
|-
*[[/Nháp 60/]]
! id="mp-otd-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -8px; margin-left: 4px;">[[Tập tin:Office-calendar-modified.svg|45px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #f9f09f; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #daa520; padding: 0;"><div id="mp-otd-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Ngày này năm xưa|<span style="color: #000000;">Ngày này năm xưa</span>]]</div></div>
|-
*[[/Nháp 61/]]
| id="mp-otd" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-otd" title="Ngày này năm xưa">{{Trang Chính/Ngày này năm xưa}}</div>
*[[/Nháp 62/]]
|-
*[[/Nháp 63/]]
! <div style="position: absolute; margin-top: -6px; margin-left: 4px;">[[Tập tin:Gnome-colors-applications-office.svg|44px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #dbca7e; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #d08d4d; padding: 0;"><div style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Chủ đề|<span style="color: #000000;">Các lĩnh vực</span>]]</div></div>
*[[/Nháp 64/]]
|-
*[[/Nháp 65/]]
| style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các lĩnh vực}}
*[[/Nháp 66/]]
|}
*[[/Nháp 67/]]
|}<!----------------- Dưới cùng -------------------->
*[[/Nháp 68/]]
{| id="mp-lower" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: none"
*[[/Nháp 69/]]
| style="border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: middle; color: #000000;" |
*[[/Nháp 70/]]
{| id="mp-bottom" style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #ffffff"
|-
*[[/Nháp 71/]]
! id="mp-sister-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Wikimedia-logo.svg|37px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ccc1f3; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left;font-weight: bold; border: 1px solid #7b68ee; padding: 0;"><div id="mp-sister-h2" style="margin-left: 46px;">Dự án liên quan</div></div>
*[[/Nháp 72/]]
|-
*[[/Nháp 73/]]
| id="mp-sister" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các dự án}}
*[[/Nháp 74/]]
|}
*[[/Nháp 75/]]
{| style="height: 50px; width: 100%; margin-top: 2px; background: none;"
*[[/Nháp 76/]]
|-
*[[/Nháp 77/]]
| style="width: 100%; border-top: 1px dotted #cccccc; background: #FFFFFF;" |
*[[/Nháp 78/]]
{| style="width: 100%; vertical-align: middle; background: #FFFFFF; text-align: center; color: #000000;"
*[[/Nháp 79/]]
|-
*[[/Nháp 80/]]
| [[Tập tin:Mail-closed.svg|32px|link=]]&nbsp;&nbsp;[[Wikipedia:Liên lạc|Liên lạc với Wikipedia]]
|}
|}
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
<noinclude>{{Interwiki Trang Chính}}{{noexternallanglinks}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng