Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Unpear/Đầu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama đã đổi Thảo luận Thành viên:Magicknight94/Đầu thành Thảo luận Thành viên:Unpear/Đầu: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Magicknight94” thành “Unpear”)
Không có tóm lược sửa đổi
<div style="position:absolute; z-index:100; right:10px; top:10px;" class="featured-picture metadata" id="featured-star">[[Tập_tin:Go-home.svg|link=Thành viên:Magicknight94Unpea]][[Tập_tin:Crystal Clear talk.png|50px|link=Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear]][[Tập tin:Nuvola apps korganizer.svg|50px|link=Special:Contributions/Magicknight94Unpear]][[File:TokuVi.svg|70px|link=wikipedia:dự án/Tokusatsu]]</div>
{|style="border:solid 1px #92AAB6;background-color:#FFFDD0;margin-bottom:.5em"
||<!--BEGIN-->
{|class="plainlinksneverexpand" style="font-family:Verdana;font-weight:bold;font-size:x-small;text-align:center;margin-left:.3em"
|style="padding-left:8px"|{{Liên kết hình|lk=Thành viên:Magicknight94|hình=Magicknight94 Self-Portrait.png|ngang=80px|cao=10em|tựa=Magicknight94}}
|}
<!--END-->
|style="padding: 1em .6em"|
Xin chào! Đây là {{wp|trang thảo luận}} của '''[[Thành viên:magicknight94Unpear|thành viên Magicknight94Unpear]]''', với chữ kí là '''Lê'''.
*'''[[Đặc biệt:Đóng góp/Magicknight94Unpear|Đóng góp]]'''
*'''[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Nh%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh&user=Magicknight94Unpear Tất cả nhật trình của tôi]'''
*'''Duyệt''': '''{{wp|Bàn giúp đỡ}}''' {{·}} {{wp|Thảo luận}} {{·}} [[Đặc biệt:Thay đổi gần đây|Thay đổi gần đây]]
--'''<font color=red>[[Thành viên:Magicknight94Unpear|Lê]]</font>''' ''<sub>'''<font color=#FA8072>[[thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear|nói chuyện]]</font>'''(<span class="plainlinks">[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Magicknight94Unpear&action=edit&section=new +]</span>)-[[Special:Đóng góp/Magicknight94Unpear|đóng góp]]</sub>'' 04:42, ngày 17 tháng 10 năm 2009 (UTC)
||
<!--BEGIN-->
{|class="plainlinksneverexpand" style="font-family:Verdana;font-weight:bold;font-size:x-small;text-align:center;margin-right:.3em"
|style="padding-left:2px"|{{Liên kết hình/ngoài|lk=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Magicknight94Unpear&action=edit&section=new|hình=N write.svg|ngang=80px|cao=10em|tựa=Gửi tin nhắn mới}}
|}
<!--END-->
{{FixHTML|beg}}
{{Hộp lưu trữ|box-width=220px|
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 1|Lưu 1]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 2|Lưu 2]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 3|Lưu 3]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 4|Lưu 4]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 5|Lưu 5]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 6|Lưu 6]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 7|Lưu 7]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 8|Lưu 8]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 9|Lưu 9]]
*[[Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear/Lưu 10|Lưu 10]]}}
{{FixHTML|mid}}
{{Mục lục bên phải|220px}}