Khác biệt giữa các bản “Phù Cát”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Ngày [[12 tháng 3]] năm [[1987]], thành lập thị trấn Ngô Mây, thị trấn huyện lỵ của huyện Phù Cát trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của các xã Cát Trinh và Cát Tân.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-52-HDBT-chia-mot-so-xa-lap-thi-tran-cua-cac-huyen-Ba-To-Duc-Pho-Mo-Duc-Phu-Cat-Son-Tinh-Tuy-Phuoc-thanh-pho-quy-nhon-tinh-nghia-binh-37311.aspx|tựa đề=Quyết định 52-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[12 tháng 1]] năm [[2021]], thành lập thị trấn Cát Tiến trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Cát Tiến.<ref name=NQ1188>{{Chú thích web|url=httphttps://vanban.chinhphuthuvienphapluat.vn/portalvan-ban/pageBo-may-hanh-chinh/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202641Nghi-quyet-1188-NQ-UBTVQH14-2021-thanh-lap-thi-tran-Cat-Tien-thuoc-huyen-Phu-Cat-tinh-Binh-Dinh-465203.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về việc thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Huyện Phù Cát có 2 thị trấn và 16 xã như hiện nay.

Bảng chọn điều hướng