Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiết hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Không có tóm lược sửa đổi
'''Tiết Hầu''' ([[chữ Hán]]: 節侯) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[vua]] [[chư hầu]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
==Danh sách==
*[[Tây Hán]] [[Đinh Lễ (Lạc Thành hầu)|Lạc Thành Tiết hầu]]
*Tây Hán [[Lưu Quang|Bình Cao Tiết hầu]]
*Tây Hán [[Lưu Tự Đương|An Thành Tiết hầu]]
*Tây Hán [[Công Tử Khoan|Bao Lỗ Tiết hầu]]
*Tây Hán [[Hứa Cung|Lạc Thành Tiết hầu]]
*ĐôngTây Hán [[PhùngLưu DịTăng|HạBình DươngKhúc Tiết hầu]] (hoặc Ứng Tiết Hầu)
*[[Đông Hán]] [[Phùng Dị|Hạ Dương Tiết hầu]] (hoặc Ứng Tiết Hầu)
*Đông Hán [[Vương Thường|Sơn Tang Tiết hầu]] (thời [[Lưu Huyền|Cánh Thủy Đế]] từng được ban [[họ Lưu]], giữ chức Tri Mệnh Tiết Hầu và tiến phong làm Đặng Tiết Vương)
*Đông Hán [[Quách Huống|Dương An Tiết hầu]]
Người dùng vô danh