Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiết hầu”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*Tây Hán [[Hứa Cung|Lạc Thành Tiết hầu]]
*Tây Hán [[Lưu Tăng|Bình Khúc Tiết hầu]]
*Tây Hán [[Lưu Tấn|Đô An Tiết hầu]]
*[[Đông Hán]] [[Phùng Dị|Hạ Dương Tiết hầu]] (hoặc Ứng Tiết Hầu)
*Đông Hán [[Vương Thường|Sơn Tang Tiết hầu]] (thời [[Lưu Huyền|Cánh Thủy Đế]] từng được ban [[họ Lưu]], giữ chức Tri Mệnh Tiết Hầu và tiến phong làm Đặng Tiết Vương)
Người dùng vô danh