Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thuận Thiên Hoàng hậu”

n (Model Seeder đã đổi Thuận Thiên hoàng hậu thành Thuận Thiên Hoàng hậu: Viết đúng theo quy tắc viết danh từ riêng trong tiếng Việt)
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Thiên đế (thụy hiệu)|Thiên đế]]
*[[Thiên Vương (thụy hiệu)|Thiên vương]]
*[[Lệ Thiên hoàng hậu (định hướng)|Lệ Thiên hoàng hậu]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh