Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai Ninh Bình”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Sơ khai Ninh Bình”: test ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 15:18, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 15:18, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)))
n (Đã mở khóa “Bản mẫu:Sơ khai Ninh Bình”)
n (Đã khóa “Bản mẫu:Sơ khai Ninh Bình”: test ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 15:18, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 15:18, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC))))