Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Cần Thơ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|Khoa Phát triển Nông thôn<br /> Khu bảo tồn đa dạng sinh học<br /> Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh<br />
|
|-
|5
|Khu V
|[[Sóc Trăng]]
| style="text-align:center;" | -
| Khu đào tạo mới tại Sóc Trăng
|''dự kiến''<ref>{{Chú thích web|url=https://www.sggp.org.vn/du-kien-mo-khu-v-dai-hoc-can-tho-tai-soc-trang-717740.html|tựa đề=Dự kiến mở Khu V - Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng}}</ref>
|-
!'''II'''
|Vĩnh Phước, [[Vĩnh Châu]], [[Sóc Trăng]]
| style="text-align:center;" | 17.11
|Trung tâm nghiên cứu thủy sản nƣớcnước lợ - mặn
|
|-
| style="text-align:center;" | 8.10
|Cơ sở Long An
|''đang hoàn thiện đề án chuyển đổi Trường Cao đẳng Sư phạm Long An thành Đại học Cần Thơ - Long An''<ref>{{Chú thích web|url=https://www.longan.gov.vn/Pages/CanBietChiTiet.aspx?ID=895&CategoryId=T%u00e0i+li%u1ec7u+h%u1ecdp+-+h%u1ed9i+ngh%u1ecb&InitialTabId=Ribbon.Read|tựa đề=Tài liệp họp nghe Trường Đại học Cần Thơ báo cáo thực hiện Đề án chuyển giao Trường Cao đẳng sư phạm Long An}}</ref>
|-
|2

Trình đơn chuyển hướng