Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Cần Thơ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
! colspan=5 | '''Cơ sở đào tạo'''
|-
| style="text-align:center;" | 1
|1
|Khu I
|đường 30/4, [[Hưng Lợi, Ninh Kiều]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
| <ref name="JICAREPORT">{{Chú thích web|url=https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12176186.pdf|tựa đề=Khảo sát chuẩn bị dự án Tăng cường Đại học Cần Thơ – Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến}}</ref>
|-
| style="text-align:center;" | 2
|2
|Khu II
|đường 3/2, [[Xuân Khánh, Ninh Kiều]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
| <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 3
|3
|Khu III
|số 1 Lý Tự Trọng, [[Ninh Kiều]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
| <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 4
|4
|Khu Hòa An
|554 Quốc Lộ 61, [[Hòa An]], [[Phụng Hiệp]], [[Hậu Giang]]
| <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 5
|5
|Khu V
|[[Sóc Trăng]]
! colspan=5 | '''Cơ sở phụ'''
|-
| style="text-align:center;" | 1
|1
|Khu Măng Đen
|[[Măng Đen]], [[Kon Plông]], [[Kon Tum]]
| <ref>{{Chú thích web|url=https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/2705-le-khanh-thanh-trung-tam-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-ung-dung-va-chuyen-giao-cong-nghe-dai-hoc-can-tho-tai-mang-den.html|tựa đề=Lễ khánh thành "Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Đại học Cần Thơ" tại Măng Đen}}</ref>
|-
| style="text-align:center;" | 2
|2
|Trại Vĩnh Châu
|Vĩnh Phước, [[Vĩnh Châu]], [[Sóc Trăng]]
| <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 3
|3
|Trại Cái Răng
|Tân Phú, [[Cái Răng]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
| <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 4
|4
|An Bình
|[[An Bình]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
! colspan=5 | '''Dự án cơ sở khác'''
|-
| style="text-align:center;" | 1
|1
|Khu Long An
|[[Tân An]], [[Long An]]
|''đang hoàn thiện đề án chuyển đổi Trường Cao đẳng Sư phạm Long An thành Đại học Cần Thơ - Long An''<ref>{{Chú thích web|url=https://www.longan.gov.vn/Pages/CanBietChiTiet.aspx?ID=895&CategoryId=T%u00e0i+li%u1ec7u+h%u1ecdp+-+h%u1ed9i+ngh%u1ecb&InitialTabId=Ribbon.Read|tựa đề=Tài liệp họp nghe Trường Đại học Cần Thơ báo cáo thực hiện Đề án chuyển giao Trường Cao đẳng sư phạm Long An}}</ref>
|-
| style="text-align:center;" | 2
|2
|Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
|[[Cờ Đỏ]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
|''đang nghiên cứu'' <ref>{{Chú thích web|url=https://laodong.vn/xa-hoi/can-tho-chap-thuan-chu-truong-thuc-hien-du-an-nong-nghiep-cong-nghe-cao-881284.ldo|tựa đề=Cần Thơ: Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao}}</ref>
|-
| style="text-align:center;" | 3
|3
|Trung tâm Phú Quốc
|[[Phú Quốc]], [[Kiên Giang]]
|''đang nghiên cứu'' <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 4
|4
|Trung tâm Nghiên cứu biển<br /> Cù Lao Dung
|[[Cù Lao Dung]], [[Sóc Trăng]]

Trình đơn chuyển hướng