Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên Mục hoàng hậu”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
'''Tuyên Mục Hoàng Hậu''' ([[chữ Hán]]: 宣穆皇后) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[hoàng hậu]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
==Danh sách==
*[[Tư Mã Ý|Tây Tấn Tuyên Đế]] [[Trương Xuân Hoa|Tuyên Mục hoàng hậu]] (truy tôn, thời [[Tào Ngụy]] chỉ được gọi là [[Tuyên Mục vương phi]])
*[[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]] [[Lưu quý nhân (Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế)|Tuyên Mục hoàng hậu]] (do [[Bắc Ngụy Minh Nguyên Đế]] truy tôn, đương thời chỉ gọi là Lưu [[quý nhân]])
*[[Đường Chiêu Tông]] [[Hà hoàng hậu (Đường Chiêu Tông)|Tuyên Mục hoàng hậu]] (sau khi Đường Chiêu Tông giá băng, bà lui về sống ở Tích Thiện Cung nên còn gọi là Tích Thiện Hà thái hậu)
Người dùng vô danh