Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trang Cung vương”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
#Nguyễn triều Thường Tín Trang Cung quận vương [[Nguyễn Phúc Cự]] (truy tặng, thực tế chỉ là Thường Tín Ôn [[Tĩnh Công]])
#Nguyễn triều An Khánh Trang Cung Vương (hoặc An Khánh Trang Cung quận vương) [[Nguyễn Phúc Quang]] (truy tặng, thực tế gọi là An Khánh [[Trang Mẫn công]])
#Nguyễn triều Phò Quang Trang Cung quận vương [[Tôn Thất Hân]] (trướctruy tặng, thực tế lần lượt giữ các tước hiệu: Phò Quang Trang Cung Tử, Phò Quang Trang Cung Bá, Phò Quang Trang Cung Hầu và Phò Quang Trang Cung quận công)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh