Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quy tắc bàn tay phải”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Cần biên tập}}
[[Hình:Right hand rule.png|nhỏ|Quy tắc bàn tay phải tìm chiều [[đường sức từ]] của [[từ trường]] xung quanh dây dẫn thẳng có dòng điện|alt=Quy tắc khum tay phải]]
[[File:Right hand rule cross product.svg|thumb|Tìm hướng của [[tích vectơ]] bằng quy tắc bàn tay phải]]